Skip to content

Dr. Ihan, hvala za opravičilo

Ta zapis je odziv na opravičilo, ki ga je dr. Ihan objavil v Delu 12. 11. 2021 v katerem se opravičuje neimenovani mladi mami za zavajanja s strani njegovih stanovskih kolegov/ic.

Spoštovani dr. Ihan,

Hvala za vaše opravičilo. Čeprav ne nosite osebne, direktne, odgovornosti za dejanja vaših stanovskih kolegov ste s tem pismom vseeno popravili vsaj manjši del škode na ugledu vaše stroke.

Vendar vaše opravičilo razkriva veliko večji problem v vaši stanovski organizaciji: popolno odpoved sistema licenc, ki pacientom zagotavlja, da je njihov zdravnik/-ca primerno usposobljena, kompetentna, zaupanja vredna oseba.

V vašem zapisu ste, med drugim, zapisali sledeče:

… zaradi nekaj stanovskih kolegov, ki so …. dobesedno izgubili pamet in moralno razsodnost.

Vaši stanovski kolegi so izgubili pamet in moralno razsodnost. Niso pa izgubili licence in so še naprej, brez pameti in brez moralne razsodnosti, obravnavali paciente.

Izjavo zobozdravnika Gregorja Knafelca ste celo karakterizirali tako:

Nesmiselna stavčna solata, ki bi celo pri srednješolcu vzbudila vtis, da je prešprical vse naravoslovne predmete.

Torej ocenjujete, da g. Knafelc nima potrebnega naravoslovnega predznanja za opravljanje svojega poklica, za katerega pa je licenco pridobil in jo še vedno ima.

Mar se zdaj kolega Pušenjak zares ne čuti krivega zaradi številnih necepljenih medicinskih sester, na primer na Onkološkem inštitutu, ki so tudi zaradi njega nato zbolevale in kužile bolnike v bolnišnicah? Mar zares užitek poceni nastopaštva na socialnih omrežjih odtehta žrtve med bolniki, za katere smo kot zdravniki sicer dolžni skrbeti?

Torej, po vašem mnenju je vaš “kolega Pušenjak” povzročil smrti med pacienti.

Vaš zaključek:

Zato se še enkrat opravičujem v imenu slovenskega zdravništva za vaše težave, ki so povsem nepotrebne.

posledično ocenjujem kot pohvalnega za vas osebno, ampak kritično nezadostnega v širšem družbenem smislu. 

Kot ste sami izpostavili ne gre zgolj za “nepotrebne težave”, kot da se nam opravičujete za predolgo obravnavo na urgenci. 

Gre za smrtne žrtve. Gre za dosmrtne zdravstvene posledice. In nenazadnje gre za ogromno nepotrebnega trpljenja tudi tistih, ki so bili “le hospitalizirani”.

Zdravniška zbornica je zatajila v svoji primarni dolžnosti: ločevati med tistimi, ki jim lahko zaupamo opravljanje zdravniške dejavnosti, in tistimi, ki jim ne moremo.

Če bi Zdravniška zbornica v prvih tednih epidemije ostro in brez milosti ukrepala proti tistim članom in članicam zbornice, ki so v javnosti širili nestrokovne ali, še huje, neresnične informacije, bi danes imeli veliko manj žrtev, veliko manj trpljenja in veliko boljšo epidemiološko sliko.

To ne pomeni, da prostora za kritično debato ter pomisleke, skrbi in dvome vaših članov/ic ni, ampak le, da ta debata, zaradi družbene vloge članov/ic vaše stroke, paše za zaprta vrata stanovske organizacije.

Kot smo se z zgodbo PCT naučili – izvrševanje pravil (nadzor in kaznovanje kršitev) deluje. Kar ne čudi nikogar – pravila in njihovo dosledno in enakopravno izvrševanje so ključni temelj civilizacije in edini branik pred anarhijo in barbarizmom.

Zato se čudim vašemu odnosu. Svoje stanovske kolege v vseh praktičnih pogledih označujete za “neprimerne za opravljanje svojih funkcij”, ne spodbijate pa njihovega članstva v zbornici, s čimer implicitno podpirate njihovo delovanje.

Odločite se: Jih članice in člani Zdravniške zbornice podpirate ali boste zahtevali njihovo izločitev iz zbornice?

Sam pa menim, da je čas, da Zdravniška zbornica prične z rehabilitacijo svojega ugleda z ostrim pregonom nestrokovnega in celo protistrokovnega obnašanja svojih članov. 

V nasprotnem primeru se sprašujem, kaj je smisel Zdravniške zbornice in sistema licenciranja. 

Seveda je ta zapis do vas osebno, dr. Ihan, nadvse nepošten. Ste eden redkih z dovolj integritete, da vsaj rečete bobu bob. In za to se vam lahko le zahvalim. Prav zato pa upam, da vas bo ta zapis spodbudil k nadaljnjemu ukrepanju. Za dobro vseh nas.